Over linguit.eu

 Foto Evelien

Linguit.eu is in januari 2009 opgericht door freelance vertaler/docent Evelien van der Velden.

Evelien heeft ruime ervaring in het vertalen van teksten vanuit het Frans naar het Nederlands en vice versa. Zij is als beëdigd Vertaler Frans geregistreerd bij Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv nummer 1105). Bovendien is zij lid van de Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT). 

Daarnaast geeft Evelien bijles en privé-cursussen Frans en Nederlands in Leiden en zowel groeps- als privélessen bij Taleninstituut TaalTaal in Den Haag.

Opleidingen:

  • Bachelor of Translation Frans (Hogeschool West-Nederland)
  • Franse taal- en letterkunde (Universiteit Leiden)
  • Propedeuse Rechten (Universiteit Leiden)

Lidmaatschappen:

  • Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT)

Vertaalsoftware:  Wordfast

“Ik vind het leuk om op een creatieve manier oplossingen te vinden voor het vertalen van zinnen/teksten en zal tevreden terugkijken als mijn inspanningen tijdig tot een goed eindresultaat hebben geleid!”